شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين قسمت سخنراني آقا :( :( جوانها! آن روزي که ما نيستيم و شما هستيد!!! بذانيدکه ملت ايران وضعش افقش و زندگي مادي و معنويش به مراتب از امروز بهتر خواهد بود *آقا جان جان ما به فداي شما بي تو هواي شهر مرا حبس ميشود!! ما بي شما وضع بهتر ميخوايم چکار آقا جان خدا کند که بميريم و نشنويم اين حرفها را*
6-
97/10/27
هنوز سر به بدن هست جان نثارت را:(
اي آقا!!!
*شعر شاعر: ولله که شهر بي تو مرا حبس مي شود ... آوارگي کوه و بيايابانم آرزوست*
هادي قمي
:(
؟؟
هادي قمي
//
*ميثم*
يا الله...........
هنوز سر به بدن هست جان نثارت را - قافيه باران
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top