شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

ساعت ویکتوریا

به سوي فردا

+ [تلگرام] شاخه تا آمد به برگش خو کند پاييز شد.... .
تنهآييـ خـــودمـ
ديروز 11:14 عصر

*ليلا*

+ [تلگرام] .
تنهآييـ خـــودمـ
ديروز 11:14 عصر
2-FDAN
کجا رويم:):(
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
2--براي تو
شخصي از حاکم شهرش که از بستگان نزديک ناصرالدين شاه بود نزد شاه به شکوه رفت، شاه گفت: برو به اصفهان! گفت: آنجا هم پسرتان است، گفت برو کرمان، گفت: آنجا برادرتان است، شاه هر شهري گفت رعيت گفت آنجا هم فلان فاميلتان حاکم است، شاه عصباني شد و گفت: برو به جهنم! رعيت گفت: آنجا هم پدرتان هست:)...حالا کجا رويم از اين عالم خراب؟
*ليلا*
{a h=3123321}2براي تو{/a} بهشت

انديشه نگار

+ [تلگرام] چارلي چاپلين: وقتي طفل بودم کنار مادرم ميخوابيدم و هر شب يک آرزو ميکردم. مثلا آرزو ميکردم؛ بروم بزرگترين شهر بازي دنيا. ميگفت: مي‌برمت، به شرط اينکه بخوابي. يک شب پرسيدم، هروقت که بزرگ شوم به آرزوهايم ميرسم؟ گفت: ميرسي. به شرط اينکه بخوابي. هر شب با اين خوشحالي ميخوابيدم. وقتيکه بزرگ شدم آرزو هايم کوچک شدند. ديشب مادرم را خواب ديدم. پرسيد: هنوز هم شبها قبل از خواب به آرزوهايت فکر ميکني؟ گفتم: شب‌ها نميخوابم. گفت: مگر چه آرزويي داري؟ گفتم: تو اينجا باشي و هيچ آرزويي نداشته باشم. گفت: سعي ميکنم به خوابت بياييم به شرط آنکه بخوابي
تنهآييـ خـــودمـ
ديروز 11:14 عصر

*ليلا*

+ [تلگرام] چقدر جالب شد پي گذر زمان سرگرم نوشتن شدم ساعت کم کم داشت نصف شب ميشد که يهو برگشت زد فکرکردم گوشيم ساعتش مشکل پيدا کرده وقتي به تقويم نگاه کردم ديدم کار کار پاييز است شب خسته از راه رسيده نيامده يک ساعت را متعلق به خودش کرد چقدرزورش زياد است ! پاييز قدمت مبارک
نوشته هاي ...
ديروز 10:41 عصر

*ليلا*

+ [تلگرام] حسرت ادما جالبه يکي به فکر يه اتاقه که سرپناهش باشه يکي از اتاق هاي تکراري و‌ بي رفت و امد افسردگي گرفته . يکي از شنيدن دختر دار شدنش باتمام وجود خدا رو شکر ميکنه يکي براي سقطش وقت قبلي ميگيره.يکي دوست داره يه هم دم داشته باشه يکي فکر ميکنه چقدرهمسرش پرچونه اس يکي چندساله عبادت ميکنه يکي ديگه در يک نظر چشمه ي فضليت ميشه يکي به فکر پوله يکي پولشو بلد نيست خرج کنه يکي به فکرعلم ستاره هاست يکي به فکر فال قهوه است يکي پي درس خوندنه که قلب مادرشو علاج کنه يکي به فکر دررفتن از خدمته .....دنياي عجيبي است..
نوشته هاي ...
ديروز 10:40 عصر
خدايا هدايتمون کنه
*ليلا*
{a h=shokrekhoda}2شكوه بندگي{/a} الهي آمين
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top